Information om ränta


I vårt åtagande att underrätta kunden ordentligt, vill vi informera om att energi certifikat är obligatoriska sedan den 1/6 2013 i alla försäljningar och hyreskontrakt över fyra månader.

Notarien begär från berörda parter, intyg på besittningstagande.

I enighet med Real Decreto 225/2013 måste egendomar som är till försäljning eller uthyrning visa upp ett tydligt energi certifikat påskrivet och undertecknat med stämpel i lämplig version för annonsering.

För att underlätta processen erbjuder vi denna tjänst från ARKItasa som presenteras i en tabell med dom viktigaste punkterna:

ENERGI CERTIFIKAT

Introduktion 

  • Den 5/4 2013 blir det godkändes definitivt RD 225/2013.
  • F.o.m. 1/6 2013 krävs ett energi certifikat vid annonsering för såväl försäljning som uthyrning (minst fyra månader).
  • F.o.m. 1/6 2013 måste alla mäklarbyråer annonsera energi certifikat för sålda byggnader och hem, även under uthyrning på alla webbsidor, mäklarportaler, vid annonsering i fönster och tryckta annonser.

PROCESS FÖR ENERGI CERTIFIKAT

Slutsatser och förpliktelser

  • Certifikatet måste också inkludera energi värdering av byggnaden, objektiv information, energi egenskaper av byggnade
  • För nuvarande byggnader, ett dokument med information om rekommendationer för att förbättra och optimera verkningsgraden på energin i byggnaden.
  • Detta certifikat måste vara undertecknat tekniker med relevant och professionell utbildning (teknisk arkitekt, arkitekt eller ingenjör). Inom ARKItasa finns det möjlighet till detta.
  • Misslyckande av att följa denna lag leder till böter upp till 3000€ för kränkning av konsumenträttigheter.

    Följande diagram representerar utförande av intyg för dom olika nivåerna.

DOCUMENTACIÓN GRÁGRAFISK DOKUMENTATION AV TEKNIKER PÅ ARKItasa

Vad har energi certifikaten för betydelse?

Resultaten innebär att ett hus som har beteckning närmare A, kan konsumera upp till 85% läger energi än om beteckningen är närmare D vilket höjer värdet på marknaden vid eventuell försäljning/uthyrning.

I tillägg, påverkar certifikatet framtoningen på en byggnad eller hus vilket innebär att ägaren/ägarna är miljömedvetna och ligger i framkant vad gäller det senaste i materialväg och teknologi för att på så sätt uppnå ett bättre gradering.

Certifikatets giltighet

OEfter certifikatet godkänts gäller dokumentet i tio år innan det blir förnyat om inte det gjorts några förändringar i byggnader, lokaler eller hem under tiden.

En måttstock av priset för Energi certifikat.

Priset exkluderar 21% IVA

Notera :

Sedan den 5/6 2013 har registreringen blivit upprättad för Energi certifikat och dokumenten gjorts gällande..

Vi uppmärksammar att registreringen kan bli upprättad av ARKItasa.

Kostnaden är 30€ (inkl moms/mervärdesskatt).

ARKItasa behöver då en fullmakt signerad av ägaren till egendomen eller som företaget tillhör för att representera denna hos behörig myndighet (industridepartementet)..

För ägare som vill göra registreringen på egen hand finns dokumenten tillgängliga i denna länk. link

Usamos cookies para mejorar su experiencia. Al continuar visitando este sitio usted está aceptando nuestro uso de las mismas. Leer más